band_knapp.GIF (24577 bytes)

 

Styrelsen och övriga funktionärer 2020!

 

 

Ordf. 
Huvudansvarig och därtill ansvarig för  underhållning mm. 
Carin Åkesson   

Kristianstad/Kiaby
Tel: 070 – 877 48 77  
V.ordf.
Ansvarar för  byggnader i parken
Jonny Petersson

Åhus

 
Tel: 0708-70 99 33  
Kassör.
Ansvarar för ekonomin och medlemsmatrikeln.  
Kenneth Svensson

Åhus
Tel: 044 – 24 18 43,  070 – 32 94 642  

Sekr.
Ansvarar för protokoll, minnesanteckningar mm.
Bo Andersson

Fjälkinge

076-864 27 87  
Ledamot. 
Ansvarar för utställningar och inventarier i museet mm.
Gertrud Svensson

Åhus
Tel: 044 – 24 18 43,  070 – 32 94 642  
         
Ledamot.
.
Guidar på Kjugekull.
Bengt Kjellgren

Fjälkinge
Tel: 073-366 38 62  
Ledamot. 
Ansvarar för arkivet.
Gunnel Bergström

Kristianstad
Tel: 070-591 21 96  
Suppl.
Ansvarar för hemsidan, Facebook, reklam och annonser i pressen mm.
Yvonne Palm Lundström

Åhus
Tel: 0761 – 34 06 90  
Suppl.
Ansvarar för minnesmärken mm.
Lennart Stridsberg

Kjuge - Fjälkinge

Tel: 070 – 524 54 91  
Valberedning.  Marian Mattisson

Åhus
Tel: 044 – 510  10  
Valberedning. Nils Ove Nilsson

Fjälkinge
Tel: 044 – 500 17  
Valberedning. Lars Ekdahl

Barum
Tel: 044 – 510 25  

Revisorer .      Per Selfvén    

Revisorer. Pernilla Olsson
 
   

Redaktör för
Årsboken.
Yvonne Palm Lundström

Åhus
Tel: 076-134 06 90  
Årsboken. Carin Åkesson   

Kristianstad/Kiaby
Tel: 070-877 48 77  
Årsboken. Bodil Persson

Kjuge - Fjälkinge

Tel: 070-835 15 38