band_knapp.GIF (24577 bytes)

Årsböcker 1945 - 1981 finns ej till försäljning

 

Innehållet i årsböckerna 1982 - 1998

Böckerna finns på biblioteket i Kristianstad och några enstaka finns till försäljning.

Författare

Titel

År

Nr

Sid

Eriksson, Bertil, Stig Gustavsson & Anne Rydén (Foto: Stefan Karlsson)

Lysekäring & klumpefälla samt annat nödvändigt. Handledning till samlingen på Kjugekulls Hembygdsgård

1982

Nr 28

s. 1-23

Hilding Krona, Hilding

En Hembygdskrönika

1983

Nr 29

s. 10-19

Hansen, Folke

Fiskaren från Barum – från äldre stenåldern

1983

Nr 29

s. 20-26

Olén, Benkt

Tre apostlar blev 4 i Österslöv

1983

Nr 29

s. 27-28

Johansson, Nils

De gamla Amerikabreven är historiska dokument

1983

Nr 29

s. 29-31

Svensson, Carl

Så minns man 1910 och -20-talet

1983

Nr 29

s. 32-40

Olén, Benkt

Johan Ternström i Fjälkestad – ett hundraårsminne

1983

Nr 29

s. 3-9

Svensson, Carl

Torparfamiljernas helg och söcken

1984

Nr 30

??

Jonasson, Curt

Klockarbolet i Kiaby - prästgård och skola

1985

Nr 31

s. 3-44

Björck, Carl W.

Rinkaby kyrkas altartavla

1985

Nr 31

s. 45-52

Perlinge, Anders

Grönhults (Vånga S:N) skattevärdering 1731

1985

Nr 31

s. 53-57

Hilding Krona, Hilding

De minna ännu

1985

Nr 31

s. 58

Hedin, Erik

Om Vånga socken på 1600-talet

1985

Nr 31

s. 59-67

Olofsson, Christer

Studier kring villändska ortnamn

1985

Nr 31

s. 68-72

Hilding Krona, Hilding

Att resa under 1700-talet

1985

Nr 31

s. 73-80

 

Bygdegård för Villand, en första uppgift för hembygdsföreningen

1986

Nr 32

s. 13-16

Hedin, Erik

Grönhultsfyndet

1986

Nr 32

s. 17-23

Perlinge, Anders

Så gick det till när Nr 9 Kjuge, Kiaby skattevärderades 1763

1986

Nr 32

s. 24-28

Perlinge, Anders (avskrift)

Beskrifning öfwer Tiuge, i Härtigdömet Skåne, Christianstads Lähn: Willands härad och Kijaby Sockn på Slättbygden

1986

Nr 32

s. 29-30

Björck, Carl W.

Efterlysning! Rinkaby Församlings Vargnät

1986

Nr 32

s. 31-32

Hilding Krona, Hilding

Kyrkoherde Olof Wallengren i Trolle-Ljungby

1986

Nr 32

s. 33-35

 

Hembygdsförening bildas för Villands Härad

1986

Nr 32

s. 3-6

 

Den våldsamma expansionen

1986

Nr 32

s. 36-41

Jonasson, Curt

"Surbrunn" i Kiaby

1986

Nr 32

s. 42-57

Persson, Bodil

En överdelssärk från Villands härad

1986

Nr 32

s. 58-71

 

Kjuge Kull blir Villands Härads hembygdsgård

1986

Nr 32

s. 7-12

Nilsson, Gustaf

Villands härads kyrkklockor

1987

Nr 33

s. 10-27

Ahlberg, Birgitta

Skördar i Villand

1987

Nr 33

s. 29-45

Andersson, Torsten, F. länsmuseichef

Tal vid Villands Härads Hembygdsförenings 50-årsjubileum på Kjugekull den 31 /5 1987

1987

Nr 33

s. 3-9

 

Reglemente för skolorna i Fjelkinge och Nymö församlingar år 1891

1987

Nr 33

s. 46-59

 

Sjukvården i Fjälkinge, "kloka gubbar och gummor", bydoktor o.s.v.

1987

Nr 33

s. 60-71

 

30 kronor för 100 år sen. (omkr 1870)

1987

Nr 33

s. 72-75

Elowsson, N.

Hur Fjälkinge första skola kom till

1987

Nr 33

s. 76-80

Nilsson, Sture A.

Fjälkinge får frivillig sjukförsäkring

1987

Nr 33

s. 81-84

Persson, Bodil

Ett faderskapsmål i Fjälkinge i början av 1700-talet

1987

Nr 33

s. 85-89

Wåhlin, Theodor, domkyrkoarkitekt, (1919-1922)

Trolle Ljungby kyrkas byggnad, dess märkligare inventarier och minnesmärken. - Kortfattad historik

1988

Nr 34

s. 3-39

Redaktionen

Svåra ord i artikeln

1988

Nr 34

s. 40

Balsberg, Maja, Balsbyholm

Byalag i skiftad by – en tradition eller ett behov?

1988

Nr 34

s. 41-54

 

Förteckning över handlingar i Balsby byakista

1988

Nr 34

s. 55-56

Nilsson, Gustaf, Mjönäs (=Götho)

Gårdar och släkter. Person- och kulturhistoriska anteckningar från Norra Villand

1988

Nr 34

s. 57-63

Persson, Bodil

Efterskrift

1988

Nr 34

s. 63-64

Olofsson, Christer, Protokollförare

Hembygdsföreningen som fastighetsägare: Protokoll, fört vid sammanträde med arbetsutskottet inom styrelsen för Villands Härads Hembygdsförening i Bäcklundska huset å Kjuge Kull torsdagen den 23 mars 1939 kl 14.30

1988

Nr 34

s. 65-68

Redaktionskommittén

Efterskrift

1988

Nr 34

s. 69

Pettersson, Herbert

Historien om Spetalslyckan

1988

Nr 34

s. 70-73

 

Hembygdsföreningens handlingar 1987

1988

Nr 34

s. 74-77

Persson, Bodil

Bilden – en del av vår historia

1988

Nr 34

s. 78-80

 

Saknar Du tidigare årsskrifter?

1988

Nr 34

s. 81-82

Helgesson, Bertil

Kiaby 15:1 – Spår efter storstensbyggare?

1989

Nr 35

s. 31-41

Hultgren, Magnus

Barumskvinnan – ett 50-årsjubileum

1989

Nr 35

s. 3-30

Olsson, Inga

Vårpromenad i Krutparken

1989

Nr 35

s. 42-43

Hedin, Erik

Christian IV och Dyneboda

1989

Nr 35

s. 44

Jonasson, Lisa

Västervik – en gammal gård i Vånga socken

1989

Nr 35

s. 45-48

studiecirkeln "Lär känna din hembygd" i Fjälkinge

Hundra år sedan Yngsjömordet

1989

Nr 35

s. 49-51

Pettersson, Herbert

Ett vägjubiléum

1989

Nr 35

s. 52-54

Redaktionen

Den emigrerande släkten

1989

Nr 35

s. 55

Hultgren, Magnus

Den emigrerande släkten: Hans Mattson – vår hembygds mest namnkunnige utvandrare

1989

Nr 35

s. 55-57

 

Den emigrerande släkten: Ur Hans Mattsons "Minnen" (1890)

1989

Nr 35

s. 57-60

Persson, Bodil

Den emigrerande släkten: "Gruppresan" 1869 i Hans Mattsons sällskap

1989

Nr 35

s. 61-62

 

Den emigrerande släkten: Första brevet hem från Ola Mattson, Ivö Hovgård. (1869)

1989

Nr 35

s. 62-65

Redaktionen

Den emigrerande släkten: En Fjälkingepåg i Amerika

1989

Nr 35

s. 66

Hanson, Hans

Den emigrerande släkten: "Autografisk teckning"

1989

Nr 35

s. 66-69

Persson, Bodil

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor

1989

Nr 35

s. 70

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor, Nymö socken

1989

Nr 35

s. 71-72

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor Rinkaby socken

1989

Nr 35

s. 73-75

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor Gualöv socken

1989

Nr 35

s. 76-78

 

Litteratur för emigrantforskare

1989

Nr 35

s. 79

 

Hembygdsföreningens handlingar 1988

1989

Nr 35

s. 80-82

Persson, Bodil

Ur Folklivsarkivets gömmor

1990

Nr 36

s. 13-21

Redaktionen

Här bodde Bäcklunds 1871-1927!

1990

Nr 36

s. 22

Kvist, Sven-Erik

"Gammalt blickfång borta. Bäcklunds i Kjuge nedrivet"

1990

Nr 36

s. 22-26

Murray, Marianne

Barndomsminnen

1990

Nr 36

s. 27

Persson, Bodil sammanställde

Hembygdskursen i Åhus 1923. Osignerade artiklar ur Nyaste Kristianstadsbladet 1923

1990

Nr 36

s. 28-54

Gustavsson, Veste

Hilding Karlsson – in memoriam

1990

Nr 36

s. 3-4

Karlsson, Hilding

"Så går en dag"

1990

Nr 36

s. 4

Fjelner, Alfred

"Till Fädernas jord"

1990

Nr 36

s. 55-56

Redaktionen

Kruk- och kakelugnsmakeri i Västanå

1990

Nr 36

s. 5-7

Persson, Bodil

Nymö under medeltiden. Ingress och efterskrift

1990

Nr 36

s. 57, 60

Andersson, William

"Nymö och Helig Olof i Villand"

1990

Nr 36

s. 57-60

Persson, Bodil

Ett inlägg i en politisk debatt? Ingress

1990

Nr 36

s. 61

Nilsson, Gustaf, Mjönäs (=Götho)

"Rannsakning i Fjälkinge under vår storhetstid"

1990

Nr 36

s. 61-65

Redaktionen

Där stenarna berättar. Ingress

1990

Nr 36

s. 66

Elmquist, Hans Eric

Brand spärr för kyrkoforskning i Gualöv

1990

Nr 36

s. 66-73

Studiecirkeln "Lär känna Din hembygd" i Fjälkinge

Om vägnamn

1990

Nr 36

s. 74-78

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor. Fjälkestads socken

1990

Nr 36

s. 79-85

Nilsson, Gustaf, Mjönäs (=Götho)

"Verkstad av gammal typ nu dömd till rivning!"

1990

Nr 36

s. 8-12

 

Hembygdsföreningens handlingar 1989

1990

Nr 36

s. 86-89

Norling, Erik

Den märklige homeopaten Ek

1991

Nr 37

s. 29-30

Pettersson, Mats

Konsekvenser för folket i Villand under skånska krigets dagar på 1670-talet

1991

Nr 37

s. 31-36

Ekdahl, Nils, smed, f.1844

Till Fjälkestads historia – "Ekdahls anteckningar"

1991

Nr 37

s. 3-28

Nilsson, Gustaf

Plock ur Horna byakista. By och byalag. Flygsanden. Skolväsendet

1991

Nr 37

s. 37-49

Ljungberg, Nils-Eric

Gualöf-bränderna år 1783

1991

Nr 37

s. 50-56

Olsson, Ebbe

Glimtar ur målaremästare Svante Jönssons liv

1991

Nr 37

s. 57-59

Ohlsson, Inga

"Beredskapsåren"

1991

Nr 37

s. 60-61

Pettersson, Herbert

Sture Nilssons samling

1991

Nr 37

s. 62-66

Klèen, Emil

"Christian IV:s dröm"

1991

Nr 37

s. 67-68

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor. Gustav Adolf socken

1991

Nr 37

s. 69-72

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor. Åhus socken

1991

Nr 37

s. 72-80

 

Hembygdsföreningens handlingar 1990

1991

Nr 37

s. 81-82

Persson, Bodil

Om pestbegravningar

1992

Nr 38

s. 13

Kindvall, Robert

Om svunna tider på Västanåberget: Träskomakaren i Västanåmark

1992

Nr 38

s. 14-21

Kindvall, Robert

Om svunna tider på Västanåberget: "Västanåberget" ett Skånes Norrland

1992

Nr 38

s. 22-25

Kindvall, Robert

Om svunna tider på Västanåberget: ”Ödetorpet”

1992

Nr 38

s. 26

Pettersson, Herbert

Om Barnakälla järnvägstunnel och station som blev cykelbana och fritidsgård

1992

Nr 38

s. 27-32

Olsson, Ebbe

Något om Gualövs församlings sockenhistoria

1992

Nr 38

s. 33

Redaktionen

Efterskrift

1992

Nr 38

s. 36

Björk, Tony

En arkeologisk räddningsutryckning i Fjälkinge

1992

Nr 38

s. 3-7

Pettersson, Herbert & Per Rosenqvist

Villands Härads Köpmannaförening 1937–1966

1992

Nr 38

s. 37-41

Pettersson, Herbert & Per Rosenqvist

"Brandkårsminnen"

1992

Nr 38

s. 42-49

Pettersson, Mats

"Europapolitikens" förhistoria i Villand

1992

Nr 38

s. 50-64

Redaktionen

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor

1992

Nr 38

s. 65

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor. Nosaby socken

1992

Nr 38

s. 66-73

 

Hembygdsföreningens handlingar 1991

1992

Nr 38

s. 74-75

Pettersson, Herbert

Åraslövs kyrka

1992

Nr 38

s. 8-12

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor, Ivetofta socken

1993

Nr 39

s. 114-135

Rolander, Christine, 9 år

Skelettet i åkern

1993

Nr 39

s. 13

 

Hembygdsföreningens handlingar 1992

1993

Nr 39

s. 136-140

Lilja, Helén

En grav vid Fjälkinge backe

1993

Nr 39

s. 14-25

Bondesson, Wivianne

Fornminnesinventeringen i Åhus socken 1992

1993

Nr 39

s. 26-51

Pettersson, Mats

Litteratörer och läkare, guldmakare och kättare från Snäckestad

1993

Nr 39

s. 52-72

Dahlqvist, Sture

Tingsplats norr om Lerjevallen

1993

Nr 39

s. 73-74

Pettersson, Herbert & Per Rosenqvist

Smeder i Fjälkinge

1993

Nr 39

s. 75-84

Pettersson, Herbert

Då Carl Jonas Love Almquist besökte Fjälkinge

1993

Nr 39

s. 85-90

Christensen, Gunnar

Ola Lundborgs funderingar angående hamn i Landön eller Åhus

1993

Nr 39

s. 91-113

Persson, Bodil, sammanställare

Läkebok med efterskrift

1994

Nr 40

s. 100-111

Almer, Brodde

Bjäramånsen – Vångabygdens orakel

1994

Nr 40

s. 124-133

Setterdahl, Lilly

Emigrationen från Trolle Ljungby

1994

Nr 40

s. 134-150

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor, Kristianstad 1861–1890

1994

Nr 40

s. 151-176

Rosenqvist, Per & Herbert Pettersson

Kyrkan som försvann

1994

Nr 40

s. 17-21

 

Hembygdsföreningens handlingar 1993

1994

Nr 40

s. 177-182

Hallberg, Göran

Om brevfrågorna kring Kjuge kull m.m. Brevsvar

1994

Nr 40

s. 22-24

Pettersson, Mats & Gunnar Christensen (bearb.)

Kung Frederik II:s gåvobrev på Bäckaskog till Henrik Ramel

1994

Nr 40

s. 25-33

Pettersson, Mats

När man dansade Bäckaskogsvalsen på ön St Barthélemy i Västindien

1994

Nr 40

s. 34-56

Quist, Gunnel

Tobaksodling i Sverige

1994

Nr 40

s. 57-68

Redaktionskommittéen

Lite om snus och tobak

1994

Nr 40

s. 69

 

Lite om snus och tobak. Samtal om tobak

1994

Nr 40

s. 69-73

Persson, Bodil

Lite om snus och tobak . Tobaksodlingen i staplar och diagram

1994

Nr 40

s. 74-80

Fridh, Görel

Vattenho

1994

Nr 40

s. 81-82

Almer, Brodde

Dranka-Brännvin

1994

Nr 40

s. 83-87

Persson, Per-Gunnar

Skärsnäs kronopark med sin Norregård

1994

Nr 40

s. 88-99

 

Hembygdsföreningens handlingar 1994

1995

Nr 41

s. 122-127

Pettersson, Herbert

Silverskatten från vikingatidens Fjälkinge

1995

Nr 41

s. 15-23

Persson, Bodil

Niels Mikkelsen Aalborg

1995

Nr 41

s. 24-45

Rosenberg, Björn

Kronomagasinet och bostället Petersberg i Torsebro

1995

Nr 41

s. 46-57

Pettersson, Mats

Glas, papper, pottaska och salpeter

1995

Nr 41

s. 58-85

Rosenberg, Björn

Skolläraren Sven Rosenberg i Fjälkinge

1995

Nr 41

s. 86-93

 

Statistiska Centralbyråns emigrantlistor, Kristianstad 1891–1920

1995

Nr 41

s. 94-121

 

Hembygdsföreningens handlingar 1995

1996

Nr 42

s. 116-121

Selfvén, Per

60 år med Villands härads hembygdsförening

1996

Nr 42

s. 15-21

Edring, Anders

En vikingatida/tidig medeltida gård i Fjälkinge

1996

Nr 42

s. 22-31

Hansson, Gunnar

Att af kristlig pligt dela med sig åt de obildade

1996

Nr 42

s. 32-55

Bergengren, Maja

Min Far, Andreas Fritz Bruzelius

1996

Nr 42

s. 56-63

Persson, Bodil E. B.

Prosten, krämporna, pesten och begravningarna; Laurentius Blanxius sista år i Österslöv

1996

Nr 42

s. 64-89

Rosenberg, Björn

Möllaren Thomas Suell i Torsebro

1996

Nr 42

s. 90-96

Pettersson, Mats

Dragoner och timmerkörare, kustroddare och seglare

1996

Nr 42

s. 97-115

Berg, Olof

Människor och minnen kring Oppmannasjön

1997

Nr 43

s. 103-109

Kindvall, Robert

Slingerstigar och överklöv på Västanåberget

1997

Nr 43

s. 110-114

Berg, Olof

Ett sorgligt 60-årsminne

1997

Nr 43

s. 115-117

 

Hembygdsföreningens handlingar 1996

1997

Nr 43

s. 118-122

Forslund, Per-Olof

Åhus län

1997

Nr 43

s. 16-25

Persson, Bodil

Hållskjutsar och kronoskjutsar – jordbrukets kräfta!

1997

Nr 43

s. 26-29

Gualövs bönder, supplik 1712

Att leva "vid stora landsvägen" i krigstider

1997

Nr 43

s. 30-32

Edvardsson, Vigo

Bönderna i Wånga och Oppmanna klagade över skjutsningsskyldighet vid Fjälkinge gästgivaregård

1997

Nr 43

s. 33-43

Ljungberg, Nils-Eric

Mutprästen i Ivetofta – Bjöd tre styver

1997

Nr 43

s. 44-50

Persson, Bodil

Byordningar i Villand

1997

Nr 43

s. 51-53

 

1773 års byordning från Österslöv

1997

Nr 43

s. 54-68

Kindvall, Robert

Dalen vid Blistorp

1997

Nr 43

s. 69-74

Hjortsberg, Ulf

Hans Mattson och nordöstra Skåne

1997

Nr 43

s. 75-87

Mattson, Hans

Amerikabrev från Överste Hans Mattson Forest City 5/7 1869

1997

Nr 43

s. 84-87

Mattson, Hans

Amerikabrev avsänt från St Paul Minnesota 4 febr 1870

1997

Nr 43

s. 88-90

Rasmusson, Hilda

Ett gatehus från 1700-talet

1997

Nr 43

s. 91-96

Rosenqvist, Per

Gatumotiv och trätrottoarer i Fjälkinge vid seklets början

1997

Nr 43

s. 97-102

Ferlenius, Bengt

När Bäckaskog blev turistslott

1998

Nr 44

s. 110-117

 

Hembygdsföreningens handlingar 1997

1998

Nr 44

s. 117-123

Persson, Bodil

Spelmän från Villand

1998

Nr 44

s. 15-27

Johnsson, Per

En gammal spelman från Fjälkinge

1998

Nr 44

s. 28-29

Persson, Bodil

Hur formas en kulturell identitet?

1998

Nr 44

s. 30-32

Fjelner, Alfred

Fjälkinge – byn vid ”Stores backe”

1998

Nr 44

s. 33-45

Mattsson, Folke Ragnar

Sång till Willand

1998

Nr 44

s. 46-47

Mattsson, Ingemar

Tidens flykt

1998

Nr 44

s. 48

Rosenqvist, Per & Olof Berg

Sture André Nilsson, Fjälkinge

1998

Nr 44

s. 49

Nilsson, Sture A.

Det demokratiska genombrottet i Fjälkinge

1998

Nr 44

s. 50-54

Nilsson, Sture A.

När inkomst bestämde rösträtten

1998

Nr 44

s. 55-57

Pettersson, Herbert (bearbetat av redaktionskommittén)

Brännerinäringen

1998

Nr 44

s. 58-64

 

Per Larssons ansökan om att få nyttja en brännvinspanna beviljas

1998

Nr 44

s. 65-67

Holmberg, Hans

L O Smith – Brännvinskung Absolut

1998

Nr 44

s. 68-70

Persson, Bodil, ingress

Saxat ur Fjälkinge-Kuriren.

1998

Nr 44

s. 71-73

Redaktionskommittén

Delar ur Werlins historia av grosshandlare Sture Jönsson. Ingress

1998

Nr 44

s. 74

Jönsson, Sture, Sammanställare

Delar ur Werlins historia: Ur Handels Societetens protokoll

1998

Nr 44

s. 75-77

Jönsson, Sture

Delar ur Werlins historia: Från detaljhandel till grosshandel

1998

Nr 44

s. 78-81

Jönsson, Sture

Delar ur Werlins historia: B.J. Jönsson

1998

Nr 44

s. 82-85

Jönsson, B. J.

Två kåserier om handelsyrket i slutet av 1800-talet

1998

Nr 44

s. 86-91

Jönsson, Sture

Länets första lastbil

1998

Nr 44

s. 92-97

Pettersson, Mats

Olssons Diversehandel i Ö Ljungby

1998

Nr 44

s. 98-109