Välkomna till aktiviteter i föreningen 2017


Utställning i Hembygdsgården på Kjugekull
!

Årets tema på Villands härads Hembygdsförenings vår- och sommar utställning
handlar om Kläder på 1900-talet.

Öppnas midsommarafton!
 

 

 

Välkomna till hembygdsföreningens bussutfärd den 29 augusti 2017.
Då besöker vi:

Lilla Rödde textilmuseum
Systrarna Anna (1892-1953) och Hanna Jönsson (1896-1985), föddes på gården i Lilla Rödde och blev aldrig gifta. Deras hemgift blev därför inte sliten eller skingrad utan stannade kvar på systrarnas barndomsgård. Hanna levde på gården i Lilla Rödde fram till 1985 och allt som visas på museet fanns här när hon dog.

Kulturens Östarp
På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talets mitt med byggnader, djur och trädgård i ett gammalt kulturlandskap. Här finns bl.a. den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård. Trädgården kring Gamlegård utvecklades av Hanna Jöns Persson i slutet av 1800-talet och fram till 1922. Hon var konstnärlig och trädgårdsintresserad. På Östarrp finns också äldre lantrasdjur som Skånska Blommehöns, Linderödsgrisar, Göingegetter och Ringamålakor.

Brandstad prästgård
Brandstad prästgård utgör den bevarade boningslängan i en tidigare kringbyggd fyrlängad korsvirkesgård. Prästgårdens historia går tillbaka till 1682, då den blev ombyggd efter en förödande brand. I den vackra miljön visas i dag inventarier från 1800-talets senare hälft och förra sekelskiftet, samt en riktig textilskatt. Även visning av Brandstads kyrka, byggd på 1100-talet.


Program.

9.30-11.30       Lilla Rödde textilmuseum.
                        Visning av gården.
                        Servering av förmiddagsfika.
Värd: Färs härads hembygdsförening.

12.00-13.00    Lunch på Östarps gästgivaregård.

13.00-14.30    Kulturens Östarp
                        Visning av Gamlegårdens trädgård.
 Värd: Kulturen i Lund.

15.15-17.00   Brandstad prästgård.
                       Visning av prästgården.
                       Kaffeservering i Sockenstugan.
Värd: Färs härads hembygdsförening.

 

Utfärden kostar 500 kr

Vi kör från bensinstationen  ST1 i Åhus kl. 07.30
Vi passerar Fjälkinge gästis kl. 07.45
Vi stannar vid Sommarlust kl. 08.00
Vi är åter i Kristianstad ca kl. 18.00


Anmälan till Carin Åkesson tel: 070-87 74 877. Anmälan är bindande! Lilla Rödde textilmuseum

Gamlegården med sin trädgård


Brandstad prästgård

 

 
 

Hembygdsdräkt till uthyrning!

Kontakta Gertrud Svensson. E-post: klemedsgatan5@telia.com


Sidan är uppdaterat 2017-07-14
Sidorna skapade av Yvonne Palm Lundström. ©