Kristianstadsbladet 2017

 

Artikel i Kristianstadsbladet 2016

 
Artiklar i Kristianstadsbladet 2015

 
Artiklar i Kristianstadsbladet 2014

 
Villands härads årsbok 2014
 

2014 års årsbok från Villands härads hembygdsförening bjuder på en behagligt brokig samling texter. Kulturskribent Peter Viktorsson har läst.

Villands härads hembygdsförenings årsbok för 2014 innehåller gott om fotografier från diverse aktiviteter under året, bland annat ett på kungaparet på besök i Kristianstad under 400-årsfirandet (stadens alltså). Men bo(c)kens verklige kung är givetvis Karl XV, som i samband med jubileet förärades ett lustspel där pigan Emelie förför kungen och följer med honom till Bäckaskogs slott.

För manus och regi svarade årsbokens redaktör Yvonne Palm Lundström, som även bidrar med en kort presentation av Eva Waldemarsson, Rinkabyförfattaren som skrev tre romaner om pigan, kungen och deras kärleksbarn.

Dessutom återpubliceras novellen ”Tösen från Ivö Klack”, en uppsluppen berättelse av Thane Adrian (1850-1937) som skildrar mötet och danserna mellan Karl, konung in spe, och Bengta, ”ett jädrans fruntimmer, som till å med en gång har husbonerat Sveriges kronprins” (kungens replik). Docent Magnus von Platen, sentida släkting till berättelsens författare, har kallat den ”ett mästerverk”. Den utsagan kan väl tjäna som påminnelse om blodets tjocklek i förhållande till vattnets, men nog tål ”Tösen från Ivö Klack” att läsas än i dag.

Skulle den kungliga glöden falna kan man alltid vända blad. Det är nämligen en behagligt brokig samling texter som ryms i årsboken: från den inledande ”Lysekärring och klumpefälla” om allmogeseder, där rubrikens ord refererar till anordningar för belysning respektive råttjakt, till artikeln om dragspelaren Arne Färm och hans orkestrar.

Däremellan finns sidor om Trolle Ljungby IF, som firar 75 år, Österslövs indelta soldater samt skyfallet i nordöstra Skåne i juli 1959, som förvandlade vägen mellan Knislinge och Arkelstorp till en tjugo meter bred flod och grävde tio meter djupa raviner på Ivö; som ironisk spets ges också upplysningen att Tollarps hushållningssällskap hade arrangerat en kurs i bevattning.

Peter Viktorsson


 

Artiklar i Kristianstadsbladet 2012
   

 

Kristianstadsbladet 2011

 

Stort som smått i hembygden

En operastjärna, en hängiven lärare i Kiaby och kommunsammanslagningarna. Det är tre ämnen som Sune Johannesson möter i två aktuella böcker från hembygden.

Så lika, så olika. De två aktuella årsskrifterna från Kristianstadstrakterna som Gamla Christianstad och Villands härads Hembygdsförening nyligen har gett ut har samma mål, att berätta om det som varit och att göra det genom rik lokal kunskap och ett stort engagemang.

Ändå. Där Gamla Christianstad mer lyfter blicken och fokuserar på större skeenden, på kända personer och byggnader, riktar Villands härad blicken mot jorden, mot de som brukat den och vandrat på hembygdens stigar.

Båda behövs, både nu och för framtiden. Ingen annan gör deras jobb.

I Villands härads årsbok läser jag med intresse om banvakter, Kiaby skola, brännvinskungen L O Smith och om Ripafältet. Men också personliga minnesberättelser, där jag speciellt fastnar för Inga-Britt Franssons om sina ensligt boende farföräldrar Per och Johanna Bengtsson på Bokelid, nordväst om Balsberget. Hon minns sina besök hos ett par som lät det moderna samhället växa fram i fred. De hade det ju bra på sin gård, utan ström och telefon.

Berättelsen är kärleksfull, varm och nära med gott om vackra bilder.

Härlig är också redogörelsen för bildandet av Horna IF 1938, där mer än hälften av den första klubbkassan satsades på en fotboll. En boll. När den gick sönder fick de låna för att köpa en ny.

 


 

Muntra fester i Trolle-Ljungby Kristianstadsbladet 2010

 

Villands härads Hembygdsförening är en aktiv förening. Utfärder, utställningar med mera, med mera. Dessutom ger man ut en årsskrift som jag nu har nöjet att anmäla.

Årets bok innehåller en nostalgisk och munter resa, där festplatsen Trolle-Ljungby Slottspark spelar en huvudroll. Vi har sett hur strukturrationaliseringen koncentrerat olika verksamheter till allt större orter.

Det gäller också dansbanorna, förr så vanliga också inom cykelavstånd på landet. Nu begränsade till något aktivt halvdussin på den skånska landsbygden. Jag hoppas många läsare tar sig an Per-Ove Olssons bidrag och njuter som jag gjort.

Annat intressant i denna årsskrift är Brodde Almers uppsats om fisket i Ivö- och Oppmannasjöarna före och efter sjösänkningen på 1800-talet. Kunskapen om dessa ingrepp i naturen torde vara begränsad i bygden. Läsning rekommenderas.


Årsbokens redaktör Yvonne Palm Lundström bidrar med en artikel om skolväsendet i Österslöv under närmare 200 år. Där får vi också reda på att den nu så populära Bykrogen haft en föregångare med samma namn på 1700- och 1800-talen. Hon skriver också om stinsen Frans Wiberg i Österslöv, ett trevligt avsnitt om lokal järnvägshistoria.

Så har vi Per-Gunnar Persson, orienterare långt upp i åren och uppskattad guide på Kjugekull, som denna gång skriver om en forntida kyrka på Kjuge.

Till detta kommer Ragnar Edströms genomgång av Ripafältets historia och dess roll för försvarsmakten och Lennart Larssons två bidrag. Lennart skriver först om auktioner med föräldralösa barn, som skedde en bit också in på 1900-talet.

Där vill jag påpeka att barnen inte behövde vara föräldralösa. Det räckte med att föräldrarna, i den mån båda var kända, var medellösa.

Nästa bidrag handlar om Emil Winquist, bördig från Kristianstad och pionjär för KFUM:s scoutrörelse.


Det var roligt när Lennart Leopold i Gustaf Hellström-sällskapet fått fram Gustaf Hellströms insatser för att via artiklar i Dagens Nyheter introducera scoutrörelsen från England till Sverige.

Nu visar det sig att en annan Kristianstadspojke, Emil Winquist, gjort stora insatser för KFUM:s scouter. Dock inte med samma krav på konfessionslöshet, som Gustaf Hellström hade. Men inte illa att svensk scouting hade så viktiga rötter i Kristianstad. Inte minst inför det stora scoutlägret i Rinkaby 2011!

Allt som allt, en läsvärd årsskrift.

 


 

Kristianstadsbladet 2009

 

Kristianstadsbladet 2008

 

Kristianstadsbladet 2004

 

Kristianstadsbladet 2002

 


 

Kristianstadsbladet 2000