Årsböcker 1999 -2020

PDf-filer av enstaka artiklar från senare böcker som är slutsålda kan erhållas
via Internet för enskilt bruk. Pris: 50 kr.st.  Kontakta webbredaktören. Betala på bankgiro: 441-9461

Obs! ©
2022-08-25
 


 

Några av rubrikerna i respektive bok
1999
Villands härad om gränsen eller gränslösheten kring Ynde och Valje.
Den farliga Helgeå.
Sallrots affär i Fjälkinge.
Bäckaskogs slott och kronoegendom under 1900-talet.
Flyktingarna på Lägerholmen.
Lägerholmens fyr.
Varg i Villand.
Amerikabrevet hem till Kiaby 1979.
Slutsåld


 

2000
Håstads by, om en insocknes frälseby skiften eller skiftande öden 1705-1855.
En berättlelse om Bildsköne Bengtssons boningar.
Ur 12-åriga Ingegerds skolarbete i Kiaby skola 1942.
Vägverket och facket.
Kaféernas Näsby.
Ljud och ljusspel på Bäckaskog under 1960-talet.
Vandringar på Kjugekull.
Slutsåld 


 

 

 

 

 

Omslagsbild: gård på Landön

 

2001
Kjugekulls backar.
Försvunna kyrkobyggnader i Kiaby socken - om kapellen i Barum och Kjuge.
Snapphanestriden vid Bäen i Vånga socken 1678.
Dödsstraff i gångna tider.
Mordet i Vånga skog.
Skriftemålstal i Fjälkinge 1830.
Almqvist på Fjälkinge backe.
Lantmätare Rosengrens vedermödor med Vanneberga by - om en segsliten skiftesreform i Trolle Ljungby.
Torsebrovisan.
Namnhistoria om några platser i Näsby.
Guidade vandringar på Kjugekull.
Slutsåld

  

 

 

 

 


Omslagsbild: Österslöv
 

2002
Karsholm
Karsholms föregångare.
  Karsholm 1620-2000
  Karsholms gods på 1940-talet.
  Karsholms kvarn.
  Karstad den 20 maj 1758 och 1760.
Järnvägen Kristianstad - Älmhult
Helmershus
Frivilliga brandkåren i Österslöv.
Två stora tavlor i Bygdegården
Skröna och sanning om Hitlerstenen i Gårrö
Prima ekskog höggs ner till cementemballage.
Winborgs Österslövsfabrik.
Slutsåld

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild från Balsby

2003
Kvinnoöde på 1700-talet
Riksdagsmannen Nils Svensson i Håslöv.
Kungsfribetet i Balsby.
Balsby likvagnslag.
Bårtäcke från Balsby.
Första sommarstugan i Balsby.
Vårt skolhus.
Hammar skola, Nosaby- och Fjälkingevägen.
Mitt första möte med Hammar.
Lanthandel och specerihandel.
En svunnen tid på Karsholms Bjär.
Sjukhjälpsföreningar.
Vid sjukkassefesten i Kiaby.
Idrotten och hembygdsrörelsen..
En motorväg genom Villands härad.
Slutsåld


Omslagsbild:
Godtemplarlogen 2965 Spiran i Österslöv
 

2004
Sägner om Kjugekull.
Kyrkåkrar i Balsby och Fjälkinge.
Broarna över Atlanten.
Förteckning över emigrantlistor i tidigare hembygdsböcker.
Detektivarbete för att spåra emigranter.
På Skånska färdevägar.
Undantagskontrakt från 1885.
Den gamla lanthandeln.
Affären i Kiaby.
Godtemplarlogen 2965 Spiran i Österslöv.
Folkets hus i Kiaby.
Fjälkinge Scoutkår 70 år.
Bokanmälningar.
Levande landsortskyrkor i Villands härad.
Slutsåld


Omslagsbild: Före detta häktet i Fjälkinge

2005
Hembygdsparken
Krukmakeriet
Kämpagården
Häradet och vapnet.
Tingshuset i Fjälkinge.
Tingshusklockan.
Några förhållningsregler vid möte mellan hästfordon och automobil.
Karna Truedsson Wånga.
Skånsk sockertillverkning 150 år.
Odlingskontrakt vid Karpalunds sockerbruk 1896.
Godtemplarlogen 2965 Spiran i Österslöv.
Sjöfarten och järnvägen genom Gustaf Adolfs socken.
Karl J. Nilsson från Kiaby.
Grand Prix tävlingar på Råbelövsbanan.
Kiaby skola 1910.
Bokanmälningar.
Minnen från året som gått
Slutsåld

Omslagsbild: Bäckaskogs station

 

2006
Ortsnamn i Vattenrikets namnmiljöer
En berättelse om männen i Hultatorpet
Bäckaskogs stationssamhälle
Emigrantöden
Kaféer och bagerier i Österslöv under första hälften av 1900-talet
Tågtunnel vid Barnakälla
Täppetstranden i Åhus i början på 1900-talet
Våra arbetshästar
Gåramålningar och gamla foto berättar
När Fjälkinge blev storkommun
Flygfoto över Fjälkinge samhälle

Minnen från året som gått:

- Årsmötet den 5 mars
- Vårarbete vid Hembygdsmuséet på Kjugekull
- Klockaregården i Knislinge
- Örsnäs hembygdsgård den 31 maj
- Midsommarafton på Kjugekull den 23 juni
- Musik i sommarkväll på Kjugekull
Årets sommarutställning:
Bruksföremål från förr i trä, järn och plåt
Slutsåld.

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Kämpagården på
Kjugekull

2007
Ärade medlem.
Hembygdsföreningens program 2008
Välkomna till Kjugekull
Mysteriet i Kolamossen 1909
Sjöfarten på Ivösjön
Carl Winkvist från Barum
Händelser i första världskriget 1914-1918
Tobaksodling i Sverige
Barum i mitt hjärta
Österslövs Idrottsförening fyller 75 år
Dagen H den 3 september 1967
Gåramålningar, gamla foto och modeller berättar.
Höskörd på 1900-talets första hälft.
 
Aktiviteter i Hembygdsföreningen under det senaste året:
Kämpagården har fått nytt stråtak
Utdelning av hedersnålar
Årsmötet på Engelsfarm
Grillning i Barnakälla
Årets sommarutställning
Hembygdsföreningen firade sin 70-årsdag
på Hembygdens dag
Årets bussutfärd
Föreningens handlingar från 2006
Författarpresentation..
Företag i vår bygd hälsar dig välkommen.
Slutsåld

 

 

 

 

Omslagsbild: F.d. Håkanssons affär i Nymö.


 

2008
Ärade medlem - Olof Berg
Hembygdsföreningens program 2009 - Styrelsen
Välkomna till Kjugekull. - Redaktionen
Villands poesi - Redaktionen

Naturum - Redaktionen
Linnéåret 2007 - Brodde Almer
Freden i Roskilde 1658 - Lennart Larsson
Ivös färjekarlar och roddare -
Åke Sundqvist
Byggnaderna från 1700-talet på Hammar 1:14 - Maj-Britt Hansson
En märkduks berättelse - Maj-Britt Hansson
Riksdagsman Ola Ohlsson -
Maj-Britt Hansson
Mejerier i Villands härad - Lennart Larsson
Nils Larsson brännmästare -
Lennart Larsson
Flygfoto från Viby - Redaktionen
Mög-Jeppa och Villa Naturen - Yvonne Palm Lundström
Tankar 60 år efter mötet med Jeppa Olsson - Birgitta Hall
En berättelse om Karl Nilsson på Enön - Yvonne Palm Lundström
Mitt Nymö - Stefan Brorsson
Hästuppfödning på Hammarshus - Bengt Ohlsson
Fjälkinge ekonomiska frysboxförening -
Olof Berg
Jan Myrdals korta kärlekshistoria i ett torp vid Lilla Byröna - Mats Pettersson
Tidsresa med kameran - Karl Erik Sundström
Författarpresentation

Aktiviteter i hembygdsföreningen det senaste året!
- Yvonne Palm Lundström och Gertrud Svensson
Gåramålning berättar
Zanners gård – Riksdagsmannagården -
Elsie Ohlsson
Hembygdsföreningens handlingar från 2007 - Styrelsen
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
Slutsåld

 

 

 

 

 

Omslagsbild:
Trolle Ljungby skola

 

 


2009
Ärade medlem. Olof Berg
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen
Naturum  och Villandspoesi. Redaktionen
Hembygdsföreningens hemsida fyller 10 år. Redaktionen
Hembygdsföreningens program 2010. Styrelsen
Det finns ett stort vitt område på kartan. Maja Balsberg Stajlabacken i Kjuge. Per-Gunnar Persson
Trolle Ljungby skola. Bengt Welander
Årups Garveri. Lennart Larsson
Tegelbruk i Villands härad. Lennart Larsson
Skånes tegelbruks historia.
Sammanställd av Lennart Larsson
Fyra sjöfarande bröder. Lennart Larsson
Slåtter med slåttermaskin och självbindare
.
Björn-Karlsson. Yvonne Palm Lundström
Cykelturer i slutet på 1930-talet. Nelly Persson
Kalaskokerskan i Österslöv. Yvonne Palm Lundström
Flygfoto över Österslöv
En målning av ett hus berättar
Sammanställd av Yvonne Palm Lundström
Skärsnäs Norregård. Anna Olsson på 1960-talet
Gamla foto från Kjugekull
Författarpresentation

Aktiviteter i hembygdsföreningen det senaste året
Foto från styrelsesammanträde.
Årsmötet
Turister – ortsbor – företag och föreningar blir guidade
runt på Kjugekull varje år
Midsommarafton
Årets utställning "Fritid förr"
Musik i sommarkvällen
Bussutfärd till Halland
Hembygdens dag
Folkdräkternas historia 1799-2009
Hembygdsföreningen har byggt nytt arkiv.
Ny toalettbyggnad
Olof Berg, Yvonne Palm Lundström och Gertrud Svensson
Hembygdsföreningens handlingar från 2008. Styrelsen.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
Slutsåld!
 


 

Omslagsbild: Bygdegården Österslöv.

 

2010
Ärade medlem 2010. Olof Berg
Villandspoesi
Välkommen till Kjugekull
Naturum
Hembygdsföreningens program 2011. Styrelsen
En forntida kyrka på Kjuge. Per-Gunnar Persson
Fisket i Ivö- och Oppmannasjön. Brodde Almer
Foto från förr. Inskickade av medlemmar
Gamla skolan – Bygdegården Österslöv. Yvonne Palm Lundström
Skräddarhuset i Mölleröd. Ingegerd Berner
Auktion på föräldralösa barn. Lennart Larsson
Emil Winquist. Lennart Larsson
Ripa – fåglars och flygares fält.
Ragnar Edström
Rimkrönika över saker och ting som skett (1931). John Eriksson
Det var dans uti parken i sommarnatten (Trolle Ljungby) Per-Ove Olsson
Frans Wiberg stins i Österslöv. Yvonne Palm Lundström

Aktiviteter i hembygdsföreningen det senaste året
2009-års bok paketeras
Studiebesök hos Olles blommor i Hammar
Årsmötet
Vandring på Kjugekull och invigning av minnestavla för Stajlabacken
Utflykt till Skärsnäs Norregård
Midsommarafton
Årets utställning – Bröllop
Bussutfärd
Vandring på Näsby fält

Författarpresentation
Hembygdsföreningens handlingar från 2009. Vi efterlyser din hjälp.
Styrelsen
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
Slutsåld
F.d. Banvaktstuga 771 vid Balsvik.

 

2011
Ärade medlem 2011. Olof Berg.
Välkommen till Kjugekull. Styrelsen.
En sång om Kjugekull.
Hembygdsföreningens program 2012. Styrelsen.
Barumskvinnan. Olof Berg/Elsa Gustavsson.
En kunglig matservis på Bäckaskogs slott.
Per Gunnar Persson.
Fodermarskdottern från Bäckaskogs Kungsgård.
Per-Gunnar Persson.
En släkthistoria från Ivö.
Sven Pehrsson och Gerda Ek.
Skolan i Kiaby runt 1900. Lennart Larsson.
Banvaktare och stugor i Villands härad.
Lennart Larsson.
En berättelse om livet i Österslöv 1917 och 1918.
Yvonne Palm Lundström.
Statare och statarbarn på Årup. Sten Lang.
Två gamla vykort.
Den gamla väderkvarnen i Nymö. Per Rosenqvist.
Brännvinskungen L O Smith. Elsie Ohlsson.
The Absolut Company Åhus.
Yvonne Palm Lundström.
Bokelidshus i Fjälkestad. Ingalill Fransson.
Ripa – fåglar och flygares fält. Ragnar Edström.
Horna I.S. Yvonne Palm Lundström.
Trolle Ljungbyfilmen fyller 60 år. Per-Ove Olsson.

Året som gått.
Bokmässa i Helsingborg.
Årsmötet
Besök på Årups gård
Årets utställning – Talrika tallrikar
Midsommarafton
Årets bussutfärd
Hembygdsgårdens dag och hantverksdag
Invigning av minnessten
Yvonne Palm Lundström
Författarpresentation
Hembygdsföreningens handlingar från 2010. Styrelsen.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
Slutsåld


 

 

 

 

 

 

 

2012
Bokens innehåll:
Kära medlemmar. Carin Åkesson.
Hembygdsföreningens program 2013.
Hembygdsföreningen 75 år
Välkommen till Kjugekull. Styrelsen
Så upplevdes Kjugekull. Yvonne Palm Lundström
Sång till Villand. Folke R Mattsson
Tack. Olof Berg.
Klockors klang och orglars brus. Per-Ove Olsson.
Jordrevningen i Balsby. Maja Balsberg.
Det var långt mellan butikerna. Lennart Larsson.
Händelser runt soldaten Palm. Yvonne Palm Lundström
Minne från Bäckaskog.
Ur led är tiden. Hans Ekberg.
Fåntastenen. Carin Åkesson.
När "Videmullingarna" skördade säd ur havet och drog till Landön. Mats Pettersson.
Spettekakan. Elsie Ohlsson.
Foto: Ekestads badplats.
Ett krigsbarns uppväxt i Balsby.
Yvonne Palm Lundström.
Äpplekärneinsamlingen till Finland.
Carin Åkesson.
Nils Alwall från Kiaby.Bodil Persson.
Idegranar i Österslöv.
Yvonne Palm Lundström.
En dramatisk dag på Kjugekull.
Bodil Persson.


Året som gått.
Adventskaffe serverades på Fjällbacka.
Utställningshallen på Kjugekull.
Vårstädning på Kjugekull.
Årsmötet den 4 mars 2012.
Besök på The Absolut Company`s nya fabrik i Åhus.
Årets utställning – "En kaka till kaffet".
Midsommarafton på Kjugekull.
Bussutfärd till Stockholm.
Båtutfärd på sjön Immeln.
Hembygdsgårdens dag och hantverksdag.
Ólof Berg, Carin Åkesson och
Yvonne Palm Lundström
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar från 2011. Styrelsen.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
Vi behöver Din hjälp.
 

 

Omslagsbild: Detta hus var en gång
Ingrid och Axel Olssons bostad

 Bokens innehåll 2013
Kära medlemmar. Carin Åkesson
 
Hembygdsföreningens program 2014. Styrelsen
 
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen
 
Gualövs kyrka. Kajsa Haglund
 
Kjugekull. Bodil Persson
 
Gästgiverier under 1600- och 1700-talen.
Yvonne Palm Lundström
 
Filminspelning i Kolamossen. Yvonne Palm Lundström
 
Knekten Per Persson Schildt. Bengt Welander
 
Luffarepoken. Carin Åkesson
 
Livstiden – Elias – Eliasen. Carin Åkesson
 
Balstorpsmålaren Åke Ehrenberg.Mats Pettersson
 
Minnen från tobaksodlingen. Maj-Inger Eriksson
 
Ransoneringen åren 1940–1951.
 Yvonne Palm Lundström
 
Barnmorskor. Elsie Ohlsson
 
Den gamla bysmedjan. Olof Berg
 S
kulptör Axel Olsson Arkelstorp
 Övergivna värn och en mäktig minnessten.
 Yvonne Palm Lundström
 
Tobaksodling 2012. Carin Åkesson

 
Aktiviteter i Hembygdsföreningen.
 Företagsbesök på atelje Lyktan.
 Hembygdsföreningen firade 75 år.
 Årsmöte i Kiaby.
 Ommöblering i Hembygdsgården.
 Företagsbesök på Bykrogen Österslöv.
 Konstutställning på Café Kjugekull.
 Årets melodikryss. 
 Midsommarafton.
 Sommarutställning på Hembygdsgården.
 Musikunderhållning i sommarkvällen.
 Rosenträdgården på Ivö.
 Vandring på Kjugekull.
 Årets bussutfärd i LO Smiths fotspår.Carin Åkesson, Elsie Ohlsson och Yvonne Palm Lundström.
 
Författarpresentation.
 Hembygdsföreningens handlingar 2012.
 Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!
 


 

 

Omslagsbild: Detta hus var en gång
Eva Waldemarssons bostad i Rinkaby

Innehållet i Årsbok 2014
Kära medlemmar. Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2014. Styrelsen
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen
Lysekärring och klumpefälla. Stig Gustavsson och Anne Rydén Sätesgården i Gälltofta. Yvonne Palm Lundström
Tösen från Ivö klack.Thane Adrian
Thane Adrian. Bodil Persson
Richard Johnson – rymdforskare med anor från Kjuge. Elsie Ohlsson
Vad en gammal bok berättar. Elsie Ohlsson
Österslövs indelta soldater.Bengt Welander
Gamla bilder berättar om Kjugekull. Björn Dal
En farm i Minnesota. Mats Petersson
Bondetåget. Hans Ekberg
Författarinnan Eva Waldemarsson. Yvonne Palm Lundström
Trolle Ljungby IF 75 år. Per-Ove Olsson
31 juli 1959. Carin Åkesson
Arne Färm  Yvonne Palm Lundström
Folkfest i Fjälkinge när tåget åter stannade. Yvonne Palm Lundström
Repetition av det danska språket efter 356 år. NilsBjörn P Kjuge Kristianstad firade sin födelsedag.
Yvonne Palm Lundström

Aktiviteter i Hembygdsföreningen det senaste året
Hembygdsafton i  Kiaby kyrka.
Årsmöte i Kiaby församlingshem.
Påsk och sommarutställning.
Besök i Flädergården
Hantverksdag och lustspel på Kjugekull.
Melodikryss
Midsommarafton
Briggen tre bröder
Årets bussutfärd
Elsie Ohlsson och Yvonne Palm Lundström.
Författarpresentation
Hembygdsföreningens handlingar 2013
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Krukmakeriet på Kjugekull

Innehållet i Årsbok 2015
Bokens innehåll

Kära medlemmar. Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2016. Styrelsen.
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen.
Slottet Brattingsborg. Carin Åkesson.
Vykort från vårt vackra Villand,  Per-Ove Olsson
Österslövs sockens indelta soldater under 1800-talet. Bengt Welander.
Krukmakeriet från Västanå, Näsum. Elsie Ohlsson.
En moraklockas öde. Maj-Britt och Lars Hansson.
Vårt dagliga bröd. Elsie Ohlsson.
Kvarnen i Kiaby. Elsie Ohlsson.
Kjugekull. Carin Åkesson.
Celebert besök i Arkelstorpstrakten. Mats Pettersson.
Österslövs skola 75 år. Yvonne Palm Lundström.
Brunnsolyckan på Nyvång. Yvonne Palm Lundström.
En promenad med far. Lars Hansson.
Den siste smeden i Österslöv. Yvonne Palm Lundström.
Näsby fält och Näsby gård. Barbro Palm.
Minnessten i Åhus, Aoshus och Hospitalet i Transval.
Yvonne Palm Lundström.
Författarpresentation
Styrelsen 2015

Aktiviteter i föreningen 2015
Företagsbesök på Balsgård
Hembygdsafton.
Rekryteringsmyndigheten i Kristianstad.
Anders Sunesen och Biskopskällaren på Ivö.
Årsbok 2014.
Årsmöte.
Föredrag om Baltutlämningen.
Hembygdens dag.
Melodikryss.
Midsommarafton.
Briggen tre bröder.
Bussutfärd till Råshult och Huseby.
En hembygdsdräkt till utlåning.
Årets utställning.
Yvonne Palm Lundström. Elsie Ohlsson, Gertrud Svensson och Lennart Stridsberg.
Hembygdsföreningens handlingar 2014
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet i Årsbok 2016
Bokens innehåll
Kära medlemmar. Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2017. Styrelsen
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen
Naturum. Styrelsen
Bäckaskogskvinnan blir åter Barumskvinnan.
Yvonne Palm Lundström

Johan Magnussons rosenplantskola.
Yvonne Palm Lundström
Råbelöf. Torsten Svensson och Yvonne Palm Lundström
Dryckeskanna som gick i arv på Norregård.
Karl-Erik Oredsson
Kringvandrande lumpsamlare. Mats Pettersson
Balsby samhälle och dess invånare.
Marianne Ohlsson och Maja Balsberg
Bildsköne Bengtsson. Yvonne Palm Lundström
Folkets Park Ekenabben. Marianne Ohlsson
Begravningar förr. Carin Åkesson
En dramatisk lördagskväll. Yvonne Palm Lundström
Gammalt foto från Kjugekull. Hembygdsföreningens arkiv
En understreckare med associationer. Bodil Persson
Några böcker av intresse för lokalhistorikern.
Bodil Persson
Tobaksmonopolet Fjälkinge. Styrelsen
Åhusparken. Yvonne Palm Lundström
Ebbetorps gård i Torseke. Elsie Ohlsson
Tvenne brev om Bromölla.
Brodde Almer

Aktiviteter i föreningen det senaste året
Hembygdsafton
Caféet har fått ett nytt tegeltak
Årsmöte
Den 4 april 2016
Vandring på Kjugekull
Teknik, årets utställning
Årets melodikryss
Midsommarafton
Briggen tre bröder
Årets bussutfärd
Yvonne Palm Lundström, Gertrud och Kenneth Svensson Styrelsen 2016
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar 2015
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen! 

 

 

 

 

Omslagsbild: Villandsgården i Nosaby

Föreningen fyller 80 år

 

Innehållet i Årsbok 2017
Kära medlemmar. Carin Åkesson.
Hembygdsföreningens program. 2018. Styrelsen..
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen.
Naturum. Styrelsen.
Poesiboken. Yvonne Palm Lundström
Konstnären Fritz von Dardel. Yvonne Palm Lundström
Österslöv nr 23. Elsie Ohlsson
Utvandrade villbattingar berättar. Mats Pettersson..
Fiske i Oppmannasjön. Elsie Ohlsson
Skolskjuts. Carin Åkesson
Gamla foton. Medlemmar i föreningen
En Karstaflicka på sommarkoloni. Inga-Britt Fransson född Persson
Dagen H den 3 september 1967. Yvonne Palm Lundström
Personalen på Vägstationen i Fjälkinge. Yvonne Palm Lundström
Danspalatset Furet. Yvonne Palm Lundström.
A.S. Nilsson – smen i Ripa Yvonne Palm Lundström Villandsgården.
Ingrid Karlsson, Barbro Palm och Carina Hertrich
Herbert Svensson. Lars-Anders Göransson
Stadsmur i Åhus. Yvonne Palm Lundström
Fjälkinge backe.Yvonne Palm Lundström
Sång till Villand Folke Ragnar Mattsson
Pengar från 1700-talet
Yvonne Palm Lundström

Aktiviteter i föreningen det senaste året
Hembygdsafton i Sjölyckegården.
Nytt tak på hembygdsgården.
Besök på Artillerimuseet i Norra Åsum.
Årsmöte den 5 maj 2017.
Sommarens första musikkväll på Kjugekull Midsommarfest på Kjugekull.
I denna ljuva sommartid ... psalm 200.
Sommarutställningen i Hembygdsgården.
Allsångskväll.
Årets bussutfärd.
Yvonne Palm Lundström, Lennart Stridsberg, Jonas Brandt och Carin Åkesson
Styrelsen 2017.
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar 2016.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild "Villa Balsvik"


 

 

Innehållet i Årsbok 2018
Kära medlemmar. Carin Åkesson Hembygdsföreningens program 2019
Välkomna till Kjugekull
Naturum. Styrelsen
Olof Berg. Yvonne Palm Lundström
Lisa Fajersson. Carin Åkesson
Per-Gunnar Persson. Yvonne Palm Lundström
Naturfoton från vårt vackra Villands härad
Sven Svensson Flackarp
Martin Luther. Jonas Brandt
Wejletorp med släkterna von der Luft, von Segerdahl och Nissenius. Mats Pettersson Landön
På Fjälkinge kyrkogård väcker en gravsten levnadshistorier till liv. Yvonne Palm Lundström
Flackarp. Elsie Ohlsson
En bildkavalkad över hur säden skördas från 1900 fram till 2000-talet.... Åke Anderssons fotoarkiv Arkelstorp
Nybyggare – mölla och tegelbruk på 1800-talet.
Åke Hansson
Rådman Peter Dahl och Balsviks kalkbruk.
Yvonne Palm Lundström
Sven Wägner – far till Elin Wägner och farfar till Ria Wägner.
Maj-Britt Hansson
Carl Mårtensson – jägarsonen som blev stins i Österslöv.
Yvonne Palm Lundström
Brunnen Arkelstorp. Mats Pettersson Fjälkinge
Ekestad Folkets Park som numera är K-märkt
Rolf Nilsson
Museet. Carin Åkesson
Äldre foton från Kjugekull.
Styrelsen 2018.
Aktiviteter det senaste året
80-års jubileum.
Årsmöte.
Musik på Kjugekull den 4 juni.
Midsommarafton
.
Högmässa på Kjugekull.
Doktor Glader.
Bussutfärd.
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar 2017.
Foton Kämpagården och krukmakeriet.
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!Hembygdsföreningen.

 

Omslagsbild Helmershus i Ekestad


Innehållet i Årsbok 201
9
Kära medlemmar Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2020 Styrelsen
Hembygdsparken på Kjugekull Styrelsen.
Röda skyar Brodde Almer
Jul- och nyårshälsningar Yvonne Palm Lundström
Tinget – Fängelsehålan – Lilles backe
Yvonne Palm Lundström
Sveriges gifta kvinnor fick rösträtt
Yvonne Palm Lundström
Helmershus var en gång Sveriges största fruktodlingLars-Göran Pihl
Anna Eufemia Prom-Möller Mats Pettersson.
Immeln Yvonne Palm Lundström
Anders kvarnarna och cementgjuterietYvonne Palm Lundström
S.D.U.K. i Ekestad Rolf Nilsson
För 40 år sedan försvann Villands härad och hela Skåne i snö Yvonne Palm Lundström
Ivösjön sommaren 2018 Brodde Almer
Brattingsborg var en sagoborg nordost om Klacken
Bo Andersson
Inskickade foton av medlemmar
Stenbrott, Barum, Österslöv och Ivö
Författarpresentation

Aktiviteter det senaste året

Hembygdsafton
Årsmöte
Philgrimsbesök på Kjugekull
Några av Lisa Fajerssons alster
Elvis 4Ever
Midsommarafton
Veteranbilar på Kjugekull
Philip Lindgren berättar om fossiler
Bussutfärd
Hembygdsföreningens handlingar 2018
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

Omslagsbild Maglesten-Trollesten


Innehåll i årsbok 2020

Kära medlemmar, av Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2021. Styrelsen
Hembygdsparken på Kjugekull. Styrelsen
Kjugekull
Tavlor med skyddsänglar var förr mycket vanliga
Legenden om Maglesten – Trollesten
Fjälkestad nr 20 ¼ mantal
För 140 år sedan avrättades Anna Månsdotter
Familjen Persson i Åhus
Av Yvonne Palm Lundström
Skjutbanan på Fädriften i Åhus. Av Lars-Henning Persson
Björn Jösse. Av Stellan Ranebo
Skollärare Lundborgs omsorg om sina egna barns förkovran. Av Mats Pettersson
En tonåring på 1930-talet berättar. Av Ruth Månsson
Så minns jag tobaksodlingen i Kjuge. Av en anonym författare
Aron Everlöv. Av Eskil Nilsson
Kor. Av Yvonne Palm Lundström
Folkets hus på Ivö. Av Bodil C Lindvall
Så skördade man förr. Foton inskickade av Åke Andersson
Pest eller kolera. Av Bodil Persson
2020 – ett dystert år. Sammanställt av redaktören
Museum brann ner till grunden. Av Carin Åkesson
Författarpresentation
 

Omslagsbild Karsholms slott

 

Innehåll i årsbok 2021

Kära medlemmar, av Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2022. Styrelsen
Hembygdsparken på Kjugekull. Styrelsen
Trollhålet – strandvallen och Kjugekull
Gunnar Isaksson
Milstolpar vid vägkanten. Yvonne Palm Lundström
Johan Henrik Thomander. Lenalis Trulsvik
Theodor Sallrot från Fjälkinge fick betala med sitt liv.
Yvonne Palm Lundström
Ellen Stoltz som levt sitt liv i USA.
Lars-Henning Persson
Gesäller och mästare i Gonarp och Västanå åren 1820–1870. Mats Pettersson
Krukmakarverkstaden i hembygdsparken.
Lennart Stridsberg
Förvaltare Fritz Nilsson på Karsholms Gods
arbetade för Fritz Michael Treschow 1947 till 1963 Rune Nilsson och Holger Mattsson
Capper`s Motorcirkus från Röetved.
Lennart Svensson och Yvonne Palm Lundström
Fotominnen från Röetved. Åke Andersson
Gården Österslöv 4:1 som fick namnet Rosentorp.
Jörgen Nilsson
Kökspigan Maja i Balsby. Eskil Nilsson
Ivösjön. Brodde Almer
Folkskolläraren och konstnären Gunnar Thuresson. Margareta Sjunnessom
Olle Jönsson i Lasse Stefanz orkester.
Yvonne Palm Lundström
En ny hembygdsgård
Carin Åkesson och Yvonne Palm Lundström
Coronaviruset Covid-!9.
Sammanställt av Yvonne Palm Lundström
Författarpresentation