Omslagsbild: Ebbetorps gård i Torseke

Artikel i Kristianstadsbladet den 23 december 2016

         

 

Kära medlemmar. Carin Åkesson
Hembygdsföreningens program 2017. Styrelsen
Välkomna till Kjugekull. Styrelsen
Naturum. Styrelsen
Bäckaskogskvinnan blir åter Barumskvinnan.
Yvonne Palm Lundström

Johan Magnussons rosenplantskola. Yvonne Palm Lundström
Råbelöf . Torsten Svensson och Yvonne Palm Lundström
Dryckeskanna som gick i arv på Norregård. Karl-Erik Oredsson
Kringvandrande lumpsamlare. Mats Pettersson
Balsby samhälle och dess invånare.
Marianne Ohlsson och Maja Balsberg
Bildsköne Bengtsson. Yvonne Palm Lundström
Folkets Park Ekenabben. Marianne Ohlsson
Begravningar förr. Carin Åkesson
En dramatisk lördagskväll. Yvonne Palm Lundström
Gammalt foto från Kjugekull. Hembygdsföreningens arkiv
En understreckare med associationer. Bodil Persson
Några böcker av intresse för lokalhistorikern. Bodil Persson
Tobaksmonopolet Fjälkinge. Styrelsen
Åhusparken. Yvonne Palm Lundström
Ebbetorps gård i Torseke. Elsie Ohlsson
Tvenne brev om Bromölla. Brodde Almer

Aktiviteter i föreningen det senaste året Hembygdsafton
Årsbok 2015
Caféet har fått ett nytt tegeltak
Årsmöte
Den 4 april 2016
Vandring på Kjugekull
Teknik, årets utställning
Årets melodikryss
Midsommarafton
Briggen tre bröder
Årets bussutfärd
Yvonne Palm Lundström, Gertrud och Kenneth Svensson

Styrelsen 2016
Författarpresentation.
Hembygdsföreningens handlingar 2015
Företag i vår bygd hälsar dig Välkommen!

Klicka på böckerna!
 

Vill du bli medlem i föreningen kan du skicka mejl till kassör Kenneth Svensson. (Klicka på namnet!)
 Medlemsavgiften för 2017 är 175 kr och betalas när du fått Årsbok 2016 i din brevlåda.
 Har du gamla foton eller förslag på en artikel i årsboken 2017 kan du kontakta Yvonne Palm Lundström eller vill du annonsera under rubriken "Företag i vår bygd hälsar dig välkommen" kontaktar du Kenneth Svensson 

Äldre årsböcker från 1999 och tidigare finns att köpa för 10-30 kr. Senare årsböcker som fortfarande finns i lager kan köpas för 50 kr st. . Du kan också låna böckerna på Biblioteket i Kristianstad.