Årsmöte söndagen den 5 mars 2023

I Hembygdsgården på Kjugekull!

 

Årsmötets ordföranden var Per Selfven.

Styrelsen fick full ansvarsfrihet och ett tack för ett fint år.

Årsavgiften för 2024 bestämdes till oförändrat 200 kr.

Val av ledamöter:

Ordförande på 1 år. Carin Åkesson
Vice ordförande på 1 år. Bo Andersson
Ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Jonny Petersson
Lennart Stridsberg
Suppleanter för en tid av 1 år. Yvonne Palm Lundström
Marianne Wackenfors
Anneli Malmsten
Ann-Louise Sjöqvist
Revisorer för en tid av 1 år. Per Selfvén
Pernilla Olsson
Revisorssuppleanter för en tid av 1 år. Magnus Ericsson
Sara Thim
Redaktionskommitté för en tid av 1 år. Yvonne Palm Lundström
Carin Åkesson
Bodil Persson

Efter årsmötesförhandlingarna underhåller "Briggen tre bröder" med berättelser och trevlig musik.

Föreningen bjöd på kaffe och fastlagsbullar.

Se foto på musikanterna i "Briggen tre bröder" när de uppträdde vid vår hembygdsgård sommaren 2013.

 

Årsmöte den 6 mars 2022
i Församlingshemmet i Kiaby!

Styrelsen är helt oförändrad 2022.

Medlemsavgiften till föreningen är 200 kr och då får alla medlemmar en Årsbok i färg på 160 sidor med berättelser från Villands härad.
Boken delas ut i oktober/november månad. I boken ligger en inbetalningsblankett för årsavgiften 200 kr för år 2023.
Carin Åkesson blev ordförande för 12:e året.
Yvonne Palm Lundström valdes till redaktör och för att utföra datagrafiken till Årsboken för 24:e året.

 


Försenat årsmötet i Villands härads
hembygdsförening i hembygdsparken den 13 juni 2021

 

Medlemsavgiften bestämdes till 200 kr för 2022. Styrelsen är oförändrad när valen var genomförda. Det kan nämnas att
Carin Åkesson blev ordförande för 11:e året. Gertrud Svensson valdes till styrelsen för 25:e året och
Yvonne Palm Lundström valdes till redaktör och för att utföra datagrafiken till Årsboken för 23:e året.

 

 

 

Årsmötet den 1 mars 2020
 

 

Den 1 mars kl 17 var det Årsmöte i Kiaby församlingshem. Ordförande under mötet var Per Selfvén och sekreterare Bo Andersson.

Som vanligt var många medlemmar närvarande och alla var mycket nöjda med styrelsens arbete under 2019.

Medlemsavgiften på 175 kr blev oförändrad för 2021 så blev också styrelsen och övriga funktionärer för 2020 när valen var genomförda. Det kan nämnas att Carin Åkesson valdes till ordförande för 14:e året. Kenneth Svensson valdes till kassör
för 23:e året och Yvonne Palm Lundström 80 år valdes till redaktör och för att utföra datagrafiken till Årsboken för 22:a året i rad.

De närvarande medlemmarna blev av föreningen bjudna på kaffe och fastlagsbullar och därtill en mycket glad och trevlig sång- och musikunderhållning av "3 på G". Goda, Glada gräbbor. Anita, Kerstin och Yvonne från Blekinge.

 

 


Årsmötet den 3 mars 2019
Mötesförhandlingarna avklarades snabbt och elegant av kvällens ordföranden Per Selfvén. Sekreterare under mötet var Bo Andersson.

Medlemsavgiften blev oförändrad 175 kr för år 2020 och det klubbades omval för alla funktionärer.
Efter kaffe och goda fastlagsbullar blev det musikalisk fest med "Ulf o Marlene country cover".
Stämningen var hög och applåderna för de båda artisterna varade länge.
Ett härligt avslut på ett årsmöte.

 

 

Lasse Sigfridsson underhöll på årsmötet den 4 mars 2018

Sven-Erik Svensson som avtackades från sitt styrelseuppdrag,
 och underhållaren var Lasse Sigfridsson. Foton: YPL

 


Årsmötet den 6 mars 2017

 


Carin Åkesson och Kenneth Svensson avtackar Torsten Svensson och Paul Pennlöw (-foto YPL


 


Bilder från årsmötet 2016


Arkeolog Björn Wallebom berättar om Barumskvinnan.

 

Susanne Siversson tillsammans med sina elever.

 

Bilder från årsmötet 2015
 

 

Olof Berg avtackas av Carin, kaklotteriet, fikabordet och en av slutbilderna i filmen om
lustspelet "Karl XV och flickorna från Kjuge". (-foto YPL och KEW)