Vapen.gif (4022 bytes)

text3.GIF (4197 bytes)

text2.GIF (12556 bytes)

Villands härads hembygdsförening bildades den 8 februari 1937. Det är nu mer än 80 år sedan!
Genom en donation av ägarinnan till Bäcklunds fastighet på Kjugekull och lån i Fjälkinge Sparbank blev föreningen ägare till 18 tunnland mark.
Detta natursköna markområde kom genom ideellt arbete att utveckla sig till hembygdspark och hjärtat i hembygdsföreningen. Anläggningen invigdes den 29 juni 1947 av landshövding A. E. Rodhe.
Hösten 2019 beslöt Länsstyrelsen att i stort sett hela Kjugekull skall vara ett naturreservat.

Hembygdsföreningen hembygdsgård med hembygdsmuseum och kafé brann ner till grunden natten till den 19 juli 2020. Inga av inventarierna i byggnaden kunde räddas.

Är du medlem så får du Årsbok 2020 i din brevlåda i oktober/november med ett inbetalningskort för medlemsavgiften 175 kr för år 2021. Vill du köpa en bok kostar den 100 kr. Kontakta
Kennet Svensson. Eller redaktören för boken Yvonne Palm Lundström. Du kan också ringa Kennet 070-329 46 42 alternativ till Yvonne 076 134 06 90. Penninggåvor till hjälp för återuppbyggandet mottages också tacksamt på bankgiro 441-9461. Vi hoppas att Du vill stödja vår förening!


Detta händer på Kjugekull hösten 2020 våren och sommaren 2021

Årsmöten >

Föreningens styrelse och
funktionärer >

Program 2021

Tidigare aktiviteter >


Innehållet i Årsboken 2020 >

Årsböckernas innehåll
1999-2019 >

Årsböckernas innehåll
1982-1998


Gamla kartor över Villands härad >

Kjugekull - guidning >

Barumskvinnan

Hitta till Kjugekull >

Skånes Hembygdsförbund >

Naturreservatet Kjugekull >

Hembygdsföreningens Årsmöte som är annonserat i Årsbok 2020 till söndagen den 7 mars är på grund av rådande omständigheter i samhället uppskjutit tills vidare.
Styrelsen

Adress till Hembygdsparken: Kjugekullsvägen 17- 36, 29168 Fjälkinge.
Villands härads hembygdsförening
finns också på Facebook
och Bygdeband.se
 

Har du gamla foton eller förslag på en artikel i årsboken 2021 kan du kontakta Yvonne Palm Lundström eller vill du annonsera under rubriken "Företag i vår bygd hälsar dig välkommen" kontaktar du Kenneth Svensson 

Sidorna uppdaterade 2021-01-14

Klicka för e-post till
Carin Åkesson, ordförande.

Klicka för e-post till
Kenneth Svensson, kassör

Klicka för e-post till Yvonne Palm Lundström webbredaktör och redaktör för Årsboken  ©
Egen hemsida