Vapen.gif (4022 bytes)

text3.GIF (4197 bytes)

text2.GIF (12556 bytes)

Villands härads hembygdsförening bildades den 8 februari 1937. Det är nu mer än 80 år sedan!
Genom en donation av ägarinnan till Bäcklunds fastighet på Kjugekull och lån i Fjälkinge Sparbank blev föreningen ägare till 18 tunnland mark.
Detta natursköna markområde kom genom ideellt arbete att utveckla sig till hembygdspark och hjärtat i hembygdsföreningen. Anläggningen invigdes den 29 juni 1947 av landshövding A. E. Rodhe.

 

Årsmötet 2019 >

Föreningens styrelse och
funktionärer >

Föreningens program 2019

Annonser om aktiviteter >

Tidigare aktiviteter >

Samlingslokalen på  Kjugekull
med tillhörande kök kan hyras

Hembygdsmuseet >

Innehållet i Årsboken 2019 >

Årsböckernas innehåll
1999-2018 >

Årsböckernas innehåll
1982-1998


Gamla kartor över Villands härad >

Kjugekull - guidning >

Barumskvinnan

Hitta till Kjugekull >

Skånes Hembygdsförbund >

 


Villands härads hembygdsförening finns också på Facebook! Klicka på "Gilla"
och Bygdeband.se


Är du inte medlem så anmäl dig nu på telefon  070-32 94 642 eller på mejl till Kenneth Svensson 
I november få du automatiskt Årsbok 2019 i din brevlåda med ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2020.
Årsbok 2019 lämnas nu snart till tryckning.
 Har du gamla foton eller förslag på en artikel i årsboken 2020 kan du kontakta Yvonne Palm Lundström eller vill du annonsera under rubriken "Företag i vår bygd hälsar dig välkommen" kontaktar du Kenneth Svensson 

              Hembygdsdräkt storlek 38-40 går att låna!

               Sidorna uppdaterade 2019-09-04


Klicka för e-post till
Carin Åkesson, ordförande.


 


Kenneth Svensson, kassör


Klicka för e-post till Yvonne Palm Lundström webbredaktör och redaktör för Årsboken  ©
Egen hemsida