Gårdens historia
1938 -1973
Tröskning 1950 på Nybodal med stationär tröska som ägdes gemensamt av alla bönderna i Håstad.
Detta år var vädret så bra att man körde säden direkt till tröskan utomhus. På så sätt sparade man
 in arbetet med att köra in och lagra säden innomhus fram till att tröskan och trösklaget kom.

 
Efter att ha varit i USA köpte Wilhelm Persson född på Ivö, Nybodal 1938,
som han brukade fram till 1948.
Därefter handlade han med potatis fram till sin pensionering.
Wilhelm och hans hustru fick två döttrar Hellen och Greta.

I mars  1948 tillträdde Hjalmar Palm och hans hustru Bertha född Jönsson Nybodal.
Barn: Yvonne född 1939 och Zerny född 1942.
I många, många år i mars månad efter annonser i dagspressen, sålde Hjalmar Palm högdräktiga
gyltor på gårdsauktion, först i Åsum, senare på gården Haga i Österslöv och  därefter
på Nybodal .
.
Sonen Zerny Palm gift med Barbro född Månsson övertog gården 1973 efter att ha
arrenderat och brukat den i många år.
Ekonomibyggnaderna revs och nya mer ändamålsenliga byggnader
för köttdjursproduktion uppfördes.

personer har varit här.

Sidorna skapade av YPL text & bild  © . Uppdaterad 2015-10-16