Gårdens historia 1855


Laga skifte i Håstad undertecknades den 6 juni 1855.
Byggnaderna på alla gårdar i Håstad var då uppmätta och jordbruksmarken inventerad.

Åkerarealen i byn fördelades mellan gårdarna så rättvist som möjligt var. 
På tretton gårdar i Håstad  by fick bönderna två år på sig att förflytta sig till de platser där de fått sin
åkerareal. Dock flyttades inte nr 16 Nybodal som än i dag ligger kvar på samma plats som 1854.
Samtliga gatuhus i Håstad ägdes av Karsholms säteri.

 . Nils Svensson från Balsby ägde Håstad nr 16.

personer har varit här.

Sidorna skapade av YPL text & bild  © . Uppdaterad 2015-10-16