Boken om Österslöv

1998 gav jag ut en bok "Livet runt Gårdarna vid Råbelövssjön i Håstad och Österslöv", som jag illustrerade med mina teckningar och målningar. Boken hade 168 sidor och var i A5 format. Boken blev väl mottagen och såldes slut snabbt. Den lästes också in på band för synskadade på biblioteket i Kristianstad.

Jag har uppdatera min bok från 1998 med fördjupning av mina gamla artiklar och en hel del nya. Boken innehåller mer än 300 gamla och nya foton om vad som hänt på tidigt 1900-tal och under åren 1938-2018.

Boken har formatet 17 x 22 cm med hårda pärmar. Den innehåller 328 sidor och kostar 300 kr. Boken trycks i en liten upplaga. Du kan beställa boken via e-post:
yvonne.lundstrom
@ypl.se

Boken har ett ISBN nr 978-91-639-9090-8

Boken köptes till ett par skolor!

Ale – Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge Nr 2 2021. Huvudgårdar i Villands härad och deras ägare.
Lundström Palm, Yvonne. 2018. Livet kring Gårdarna vid Råbelövssjön i Håstad och Österslöv med omnejd. Andra utgåvan.


Boken kostar 66 kr (2023) att skicka inom Sverige. Den väger 1 kg men får inte plats i det vadderade kuvertet  för 1 kg. Den är nästan slutsåld!

Innehållsförteckning

 

Historiska händelser som präglat bygden
Forntid och medeltid
Pesten i Håstad 1711
Barnamord – mord och olyckor nedtecknade av
 prästen 1696– 1786
Karta från 1758.
Olycka – självmord – mord?
1758 och 1760
Karta från 1812, 1815-1820.
Laga Skifte i Håstad 1855
1860-1916
Helmershus
Skolorna i Karsta
Dagboksanteckningar 1917 och 1918
1919 – 1932
Jägarsonen som blev stins
1933 - 1937

1938
Ekonomisk karta
Österslöv
Gårdarna i Håstad och Österslöv
Karta

1939 – 1945
Villands härads Häradståg
Kristianstads utställningen
Villandsdagen
Krigsåren 1939 – 1940
Österslövs nya skola.
Krigsbarn från Finland kom till Sverige
Ransoneringen
1942-1944.
Krigsslutet
Frans Wiberg ny stins 1945
Stationerna i Ekestad och Gårrö.

 

1946 – 1949
Åsknedslag i kyrkan och på Nygård
Hösten 1946 – våren 1948
Skolan 1946
1947
1948
Söndagsskolan
Foto Österslövs kyrka.
 

1950 – 1954
Flygfoton över Österslöv.
Händelser 1950 – 1951
Den nye smeden i Österslöv
Jeppa och Villa Naturen
Svartrost drabbar vetet
Året var 1952
Kalaskokerskan i Österslöv
En dramatisk lördagskväll 1953.
Konfirmation i Österslövs kyrka
TT-lopp på Råbelövsbanan
Svampplockning och handel
Brunnsolyckan på Nyvång
Balsviks Kalkbruk
Skolavslutningen 1954
Solförmörkelsen 1954
Nils Möllerberg på Tomarps gård.
Foto från Ekestad och Balsberget.

1955 – 1959
Branden på Karsholms kvarn
Militärhästen på Nybodal
Blomningsfest – dans och revy
Grand Prix på Råbelövsbanan
Bernhard Nilsson 1886 - 1956
Övriga händelser 1956 – 1959

 

     

1960-talet
Förändringar i byns gamla smedja
En ny väg
Uppfinningar och gårdar
Fler händelser i byn
Högertrafikomläggningen 1967
Driftområde Fjälkinge
De sista åren på 1960-talet
Foto badplatsen vid Kämpalandet

1970-talet
Storkommun och
Ny ägare till Karsholm
Karsholm
Familjen Treschow
Snöoväder
Fisket i Råbelövssjön
 

1980-talet
Idrottsverksmheten
Byggnader rivs – företag flyttar
Familjen Hilda, Ida och Per Håkansson
1980-talets tragedier och glädje

1990-talet
Österslövs skola 50 år
Järnvägens era förbi Österslöv är slut.
Miljö – EU och förändringar
Karta och gårdarna i Håstad och Österslöv.
Bebyggelse i Håstad och Österslöv1998

2000-talet
Millennium - 1900-talet blir 2000-talet
2000 - 2009
13 september 2001 och 2003
Helmershus
Bykrogen invigs
Spelande bröder från Karsholm
Dogge en mjölnares barnbarn

  2010-talet
Gamla skolan - Bygdegården 170 år
100-åringar på 2000-talet i Österslöv
Fjärilssamlaren Ingvar Svensson
Halmpressen och traktorn tog eld
400-åriga idegranarna
Bykrogen i Håstad, Österslöv
Den stora invandringen 2015
Skatten i Håstad
Ungdomskretsen och Diakonikretsen
Båthamnen på Vävablekan
Råbelövssjön
Brand på Tomarps gård i Ekestad
Generationsbyte på Karsholm
Flackarp
Sensommaren 2018
Bröderna Berth och Richard Nilsson
Våld och kriminalitet
En het sommar och inget regn
Nya grödor och maskiner
Gårdarna i Håstad och Österslöv och övrig bebyggelse
Övriga företag i Ekestad, Österslöv och Håstad
Ny bebyggelse i Håstad 2018
Österslövs kyrkogård
 

Stort tack till er som har bidragit på olika sätt så denna bok blev verklighet

Tack för foton
Källor

Personregister.


Tillbaka till välkomstsidan

 Sidorna skapade av Yvonne Palm Lundström   Uppdaterad 2023-09-30 ©